622f3bc1e5874169e93cef78d2034f62?s=500
Gavin Kosko
Pittsburgh, Pa
Motion Designer at Animal VFX

Uses: Ai, Ps, Ae, C4D